Soprano en do'' "Ganassi"

415 Hz ou 442 Hz, 1 ou 2 corps

442 Hz ou 466 Hz, 1 ou 2 corps


Alto en sol' "Ganassi"

415 Hz, 442 Hz ou 466 Hz

1.2 ou 3 corps


Alto in fa' "Ganassi"

442 Hz

…example sonore (cliquer ici)


Ténor en do' de la Renaissance

442 Hz ou 466 Hz